DPP – Dohoda o provedení práce 

Je určena pro příležitostný přivýdělek v rozsahu 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. U jednoho zaměstnavatele můžete uzavřít více dohod, které nemají souběh, ale musí se v součinu vejít do rozsahu 300 hodin ročně. Jestliže budete dostávat výplatu do 10 000 Kč měsíčně, nemusíte z dohody o provedení práce odvádět sociální a zdravotní pojištění. Zaplatíte pouze srážkovou daň ve výši 15 %. Pokud nemáte žádné zaměstnání a jste například na rodičovské dovolené, můžete u zaměstnavatele podepsat prohlášení poplatníka o dani z příjmu a uplatnit si slevu na dani. Pokud prohlášení v daném roce nepodepíšete, můžete uplatnit vrácení srážkové daně v daňovém přiznání. Firma s vámi může ukončit spolupráci okamžitě, stejně tak vy můžete skončit ihned.

DPČ – Dohoda o pracovní činnosti 

Tato dohoda se obvykle využívá při dlouhodobější spolupráci. Její limit pro odpracované hodiny je až do výše polovičního úvazku, tj. až 20 hodin týdně. Tento limit se počítá vždy za celé období uzavření smlouvy. Je možné odpracovat například v jednom týdnu 30 hodin a v dalším 10 hodin. U dohody o pracovní činnosti se srážky na sociální a zdravotní pojištění odvádějí již při částce nad 3.499 Kč. Opět se sráží daň 15 % a navíc také sociální a zdravotní pojištění (11 %). Pokud nemáte jiné zaměstnání, budete navíc doplácet zdravotní pojištění do výše minimální mzdy. Pokud máte zaměstnavatele jinde, je tato částka (ZP a SP) sražena z dosažené mzdy, musíte však doložit potvrzení od druhého zaměstnavatele o odvodu zdravotního pojištění z min. mzdy. 

HPP – Hlavní pracovní poměr

Smlouva na hlavní pracovní poměr se uzavírá na 40 hodin týdně. U vybraných profesí může být počet hodin snížen, a to i v případě plného úvazku. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Zákon ukládá, že zkušební doma, tedy doba, kdy zaměstnanec může podat okamžitou výpověď, nebo s ním zaměstnavatel může na hodinu přerušit pracovní poměr, je stanovena maximálně na tři měsíce u klasických pracovních pozic. Ze mzdy se odvádí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění a také daň. Pokud nechcete, nebo nemůžete, pracovat na plný úvazek, můžete zaměstnavatele požádat o uzavření pracovní smlouvy na zkrácený úvazek. Výpovědní doba je uvedená ve smlouvě, avšak nejméně činí dva měsíce. Některé firmy sjednávají tříměsíční výpovědní dobu.

Jako zaměstnanec můžete uplatnit slevu na dítě ve své měsíční mzdě. Stačí o to požádat v růžovém Prohlášení poplatníka, které podepisujete v mzdové účtárně. Účetnímu doložíte:

 • rodný list dítěte,
 • potvrzení o studiu, o které váš potomek požádá na studijním oddělení své školy,
 • a potvrzení, že druhý z páru slevu na dítě neuplatňuje (to buď dostane od zaměstnavatele, nebo sám sepíše čestné prohlášení).

Každý měsíc vám pak zaměstnavatel vypočítá daň z příjmu sníženou o slevy na dani. Z této částky pak odečte ještě slevu na dítě. Pokud je výsledná daň záporná, zaměstnavatel vám mzdu navýší o daňový bonus.

Zjistěte, co vše je zaměstnanec povinen hlásit svému zaměstnavateli:

 • Změna příjmení 
 • Změna trvalé adresy 
 • Změna zdravotní pojišťovny 
 • Změna / výměna dokladů
 • Změna kontaktních údajů

Všechny tyto změny hlaste neprodleně, hned po samotné změně.

Během pohovoru se personalista snaží zjistit co nejvíce o vás – o vašich zkušenostech, ale také jak se hodíte na danou pozici, do týmu a samozřejmě do samotné firmy. 

Otázky, na které se Vás mohou při pohovoru zeptat

 • Kde jste se dozvěděl/a o naší společnosti?
 • Proč byste u nás chtěl/a pracovat?
 • Co Vás nejvíce zaujalo na naší pracovní nabídce?
 • Jaké jsou Vaše finanční představy? 
 • Jaký je termín Vašeho možného nástupu?
 • Jaký je důvod odchodu z předešlého zaměstnání? 
 • Jaké jsou Vaše časové možnosti (práce přesčas)
 • Jste odolný/á vůči stresu?

Po získání všech potřebných informací personalistka vyhodnotí, zda pro Vás má vhodnou pracovní nabídku a případně Vám jí sdělí.

 • Vyhraďte si čas čistě pro pohovor. Ve většině případů trvá pohovor 20-40 minut, ale v některých případech může být i delší. Přijďte včas. Pokud máte tedy domluvený termín například na 11:00 hodin, je ideální přijít v 10:50. 
 • Reagovali jste na inzerát? Ještě jednou si projděte, jaké požadavky v něm firma uváděla. Je docela možné, že se vás na to při pohovoru zeptáme. 
 • Připravte si všechny dokumenty, které jsou po vás vyžadovány. 
 • Ptejte se, projevte zájem. V druhé části pohovoru jistě dostanete prostor klást otázky také Vy. Zjistěte co nejvíce o nabízené pracovní pozici, hlavní popis činnosti, kompetence, odpovědnost, komu budete podřízeni atd.

Životopis je souhrn vaší praxe a dovedností. Měl by být maximálně přehledný. Není potřeba se v něm příliš rozepisovat, stačí stručné odrážky a základní údaje, případně krátká věta např. k doplnění informace o praxi. Správně napsaný životopis je 50% úspěchu. Vzor životopisu, který si můžete stáhnout a vyplnit najdete v dokumentech.

crossmenu