Podpora
DPP / DPČ / HPP rozdíly

DPP / DPČ / HPP rozdíly

DPP – Dohoda o provedení práce 

Je určena pro příležitostný přivýdělek v rozsahu 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. U jednoho zaměstnavatele můžete uzavřít více dohod, které nemají souběh, ale musí se v součinu vejít do rozsahu 300 hodin ročně. Jestliže budete dostávat výplatu do 10 000 Kč měsíčně, nemusíte z dohody o provedení práce odvádět sociální a zdravotní pojištění. Zaplatíte pouze srážkovou daň ve výši 15 %. Pokud nemáte žádné zaměstnání a jste například na rodičovské dovolené, můžete u zaměstnavatele podepsat prohlášení poplatníka o dani z příjmu a uplatnit si slevu na dani. Pokud prohlášení v daném roce nepodepíšete, můžete uplatnit vrácení srážkové daně v daňovém přiznání. Firma s vámi může ukončit spolupráci okamžitě, stejně tak vy můžete skončit ihned.

DPČ – Dohoda o pracovní činnosti 

Tato dohoda se obvykle využívá při dlouhodobější spolupráci. Její limit pro odpracované hodiny je až do výše polovičního úvazku, tj. až 20 hodin týdně. Tento limit se počítá vždy za celé období uzavření smlouvy. Je možné odpracovat například v jednom týdnu 30 hodin a v dalším 10 hodin. U dohody o pracovní činnosti se srážky na sociální a zdravotní pojištění odvádějí již při částce nad 3.499 Kč. Opět se sráží daň 15 % a navíc také sociální a zdravotní pojištění (11 %). Pokud nemáte jiné zaměstnání, budete navíc doplácet zdravotní pojištění do výše minimální mzdy. Pokud máte zaměstnavatele jinde, je tato částka (ZP a SP) sražena z dosažené mzdy, musíte však doložit potvrzení od druhého zaměstnavatele o odvodu zdravotního pojištění z min. mzdy. 

HPP – Hlavní pracovní poměr

Smlouva na hlavní pracovní poměr se uzavírá na 40 hodin týdně. U vybraných profesí může být počet hodin snížen, a to i v případě plného úvazku. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Zákon ukládá, že zkušební doma, tedy doba, kdy zaměstnanec může podat okamžitou výpověď, nebo s ním zaměstnavatel může na hodinu přerušit pracovní poměr, je stanovena maximálně na tři měsíce u klasických pracovních pozic. Ze mzdy se odvádí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění a také daň. Pokud nechcete, nebo nemůžete, pracovat na plný úvazek, můžete zaměstnavatele požádat o uzavření pracovní smlouvy na zkrácený úvazek. Výpovědní doba je uvedená ve smlouvě, avšak nejméně činí dva měsíce. Některé firmy sjednávají tříměsíční výpovědní dobu.

crossmenu